design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

O nás

Naša firma vznikla so zápisom do obchodného registra dňa 29. novembra 2005. V roku 2015 si teda pripomíname 10. výročie založenia našej rodinnej spoločnosti. Zakladatelia, ako rodinní príslušníci už pri zakladaní disponovali s dostatočnými skúsenosťami v podnikaní a s odbornou orientáciou na predmet činnosti. V priebehu desaťročného pôsobenia na trhu sme si nadobudli ďalšie skúsenosti v príprave projektov, finančných analýz, vo verejnom obstarávaní, v poradenskej činnosti v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Popri tom si však plne uvedomujeme nutnosť sústavného sebavzdelávania, zodpovedného prístupu k spracovaniu objednaných projektov, štúdií a iných služieb objednaných s našimi zákazníkmi.

Svoje ďalšie očakávané úspechy si naďalej zakladáme na našich vedomostiach, skúsenostiach, pracovitosti a korektnosti voči obchodným partnerom.

Naše odborné zázemie je nasledovné:
  • Poľnohospodársky inžinier s vyše 50 ročnými skúsenosťami v riadení pracovných procesov v službách pre poľnohospodárstvo, ako aj v poľnohospodárskej prvovýrobe. Z toho vyše 35 rokov postupne nadobudnutých skúseností v riadení podnikov služieb a prvovýroby, v práci v štátnej správe na úrovni vedenia ministerstva, v tvorbe štátnej poľnohospodárskej politiky, včítane tvorby štátneho rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky a na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
  • Účtovník, viac ako 45 ročnými skúsenosťami, z toho vyše 30 rokov v účtovníctve veľkého priemyselného podniku a v ostatných 15 rokov v podniku poľnohospodárskej prvovýroby a služieb od jeho založenia dodnes. V rámci služieb ide v prvom rade o tvorbu finančných plánov s používaním jednoduchého, aj podvojného účtovníctva, teda aj plánovania bilancie.
  • Informatik, vyše 15 ročnými skúsenosťami vo výkone služieb informatiky zameraných na tvorbu a prevádzkovanie informačných systémov, včítane užívania informačných technológií.
  • Ďalší vonkajší spolupracovníci: podľa potreby zapájame do výkonu našich služieb poradenstva aj ďalších externých odborníkov v závislosti na špecifikácii objednaných služieb, najmä pri tvorbe projektov, strategických plánov a štúdií uskutočniteľnosti investičných zámerov obcí a podnikateľských subjektov.

Predmet našej činnosti podľa zápisu do obchodného registra má pomerne široké spektrum pôsobnosti. Pri určovaní aktivít sme vychádzali z toho, čo by sme podľa svojich odborných vedomostí, skúseností a vonkajších vplyvov dokázali vykonávať v prípade, ak sa naskytne príležitosť.
V skutočnosti sme zatiaľ orientovaní na vykonávanie služieb a  obchodu so zameraním na špecifické aktivity uvedené na tejto domovskej stránke.
Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: