design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

Verejné obstarávanie

Ponúkame usmernenie verejného obstarávania v z mysle:

Zákona 343/2015 o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, a

Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Ponúkame poradenstvo pre záujemcov, uchádzačov a účastníkov verejného obstarávania vrátane pomoci pri príprave ponúk.

Cena podľa dohody v závislosti na rozsahu a náročnosti procesu Verejného obstarávania.

Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: